newcact.com

อังคาร, กันยายน ๒๕, ๒๕๖๑

คอร์ส หูไม่ปกติ - ฝึกการฟัง สื่อสาร พูด ให้ดีขึ้น

(สำหรับผู้ที่หูไม่ปกติ – ใส่เครื่องช่วยฟัง - ใส่ประสาทหูเทียม -ปัญหาอื่นๆ )

ฝึกให้·การพูดสื่อสาร และ การฟัง  ให้ดีขึ้น 

( ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน )

 


ถ้าลูกท่านมีปัญหาการฟัง ·แล้ว·ทำให้ การฟัง การสื่อสาร การพูด··ไม่ดี เรารับสอนเพื่อ··กระตุ้นการฟัง การสื่อสาร การพูด ··ให้ดีขึ้น

 


หากลูกท่าน มีปัญหา ดังนี้

-            เวลาฟัง พยายามมองปาก คนพูด

-            เวลาฟังคนพูดยาว - พูดในสิ่งที่เข้าใจยาก  จะไม่เข้าใจ  

-            เวลาเขาถาม  เราพูดตอบกลับได้ช้า  และ พูดตอบกลับไม่ถูกต้อง

-           การพูดสื่อสารไม่ดี  พูดแล้วคนอื่นๆไม่เข้าใจ   การเรียบเรียงคำพูด การใช้คำไม่ค่อยดี

-           เรียนรู้อะไรช้า···เข้าใจอะไรยาก

-            อ่านเขียน ไม่คล่อง

 

เป้าหมายการฝึก

-            ฟังเข้าใจ ได้โดยไม่ต้องมองปาก

-            ฟัง แล้วเข้าใจในสิงที่คนอื่นๆพูดด้วย  แม้ว่าเขาจะพูดยาว - พูดในสิ่งที่เข้าใจยาก  และเข้าใจได้เร็ว ตอบกลับได้เร็ว

-            การพูดสื่อสารดีขึ้น ·พูดแล้วคนอื่นๆเข้าใจได้ง่าย · การเรียบเรียงคำพูด การใช้คำ ดีขึ้น

-            ฟังแล้วเข้าใจได้เร็ว ตอบกลับได้เร็ว  ตอบกลับถูกต้อง

-            เรียนรู้อะไรได้เร็ว ··เข้าใจอะไรได้ง่าย

-            อ่านเขียน ได้คล่องขึ้น  และ··การอ่านเขียน ได้ถูกต้อง แม่นยำ

 

 

คอร์สมีทั้งหมด·3·คอร์ส··คือ

1.สำหรับเด็กอนุบาล - ประถม

2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย

3.สำหรับ นักศึกษา - ผู้ใหญ่

เรียนครั้งละ·2·ชม.

 

 

ค่าเรียน·3500·บาท/เดือน···

- · ·กรณีเป็นน้อย·· เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์··ครั้งละ·1.5·ชม.··เรียน 3-4·เดือน (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ·1-2ครั้ง)····รับไม่เกิน·5·คน/กลุ่ม····สนใจโปรดจอง
- · ·กรณีเป็นปานกลาง-มาก···เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์··ครั้งละ·1.5·ชม.··เรียน 5-6·เดือน (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ·1-2ครั้ง)····รับไม่เกิน·5·คน/กลุ่ม····สนใจโปรดจอง

หมายเหตุ· ·ถ้าเด็กอยู่ไกลมากๆ ต่างจังหวัด··ท่านสามารถเรียนออนไลน์ได้

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

หรือส่ง SMS มาที่เบอร์  089-1690911

 

เงื่อนไขการรับประกัน -  การมาเรียนต่อเนื่อง ทำตามแนวทางการสอน ·แล้วไม่เห็นผลชัดเจน · เรายินดีคืนเงิน ภายใน 1 เดือน

 

 

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain