newcact.com

เสาร์, กรกฏาคม ๐๒, ๒๕๖๕

P-วัคซีนโรคสมาธิสั้น

เรียนผู้ดูแลเว็บไซด์  และท่านบรรณาธิการ

จาก  อ.ปั้น

เรื่องบทความการเพิ่มพัฒนาเด็ก---  เรื่องวัคซีนป้องกันโรคสมาธิสั้นในเด็ก

ผม อ.ปั้น   เปิดสถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก  โดยสอนเด็กพิเศษต่างๆ  รวมทั้งเด็กปกติ    ซึ่งตลอดที่ผ่านมามีผู้ปกครองเข้ามาปรึกษา  หรือส่งจดหมายมาถาม  เรื่องการเพิ่มพัฒนาการเด็กในประเด็นต่างๆ  ซึ่งผมได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจ   ส่งไปยังนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ต่างๆตลอดมา  เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน      ถ้าท่านสนใจบทความของผมสามารถนำไปลงในนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ของท่านได้ทันที    ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น   (แต่ห้ามแก้ไขบทความใดๆทั้งสิ้น  ก่อนขออนุญาติจากผม)

อ.ปั้น  สถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก

Email ;   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทร  089-169-0911

 

 

 

บทความ  เรื่องวัคซีนป้องกันโรคสมาธิสั้นในเด็ก

 

ปัจจุบันเด็กเป็นโรคสมาธิสั้นกันมาก  ซึ่งผมเองก็รับสอนเด็กพิเศษทุกกรณี   รวมทั้งเด็กสมาธิสั้น   ซึ่งผมก็คิดว่า ถ้าเรามีวัคซีนป้องกันโรคสมาธิสั้น น่าจะดี    ผมก็เลยพยายามศึกษาว่ามีวิธีการใดป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้น  และผมก็จะพยายามพัฒนาวิธีป้องกันนี้ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ผลมากที่สุด

ส่วนวิธีป้องกันที่ผมคิดขึ้น   ผมก็พยายามเผยแพร่ไปยังโรงเรียน   โรงพยาบาล   หน่วยงานต่างๆตลอดเวลา    ในส่วนวิธีการป้องกันเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น อย่างง่ายๆ ที่ผมคิดขึ้น  มีอยู่ 3 ขั้นตอน  ดังนี้

1.พยายามอย่าให้เด็กวิ่งไปวิ่งมา  เดินไปเดินมา  หรือนั่งเมอลอย  แบบไม่มีจุดหมาย   (เมื่อไหร่เด็กวิ่งไปวิ่งมา  เดินไปเดินมา  หรือนั่งเมอลอย   ให้หาสิ่งใดก็ได้ให้เด็กทำอย่างต่อเนื่อง)

2.พยายามให้เด็กเล่นหรือทำในสิ่งที่ต้องใช้สมาธิ  หรือ ความคิดนานๆ  เช่น   เล่นเกมกึ่งวิชาการ   อ่านหนังสือการ์ตนที่ให้ความรู้     หาของเล่นที่เป็นสิ่งประดิษฐ์    เป็นต้น   แล้วถามเด็กในสิ่งที่เขาทำ  โดยถามในเชิงที่เด็กต้องคิด  ต้องวิเคราะห์

3.เวลาพูดกับเด็ก  หรือให้เด็กทำงาน   พยายามถามคำถามที่เด็กต้องใช้ความคิด และ สมาธิในการตอบ เช่น  เล่าข่าวให้เด็กฟัง  แล้วถามเด็กว่า เด็กคิดว่าใครถูกใครผิด  เพราะอะไร   การเล่าเฉยๆหรือให้เด็กทำงานโดยเด็กไม่ต้องคิด   ไม่มีคำถาม  ไม่ควรทำ

 

 

บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain