newcact.com

เสาร์, กรกฏาคม ๐๒, ๒๕๖๕

P-เด็กที่มีสมาธิในการทำงาน แต่ร่างกายไม่นิ่ง

เรียนผู้ดูแลเว็บไซด์· และท่านบรรณาธิการ

จาก· อ.ปั้น

ผม อ.ปั้น· ·เปิดสถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก··· โดยสอนเด็กพิเศษต่างๆ· รวมทั้งเด็กปกติ· ··ซึ่งตลอดที่ผ่านมามีผู้ปกครองเข้ามาปรึกษา ·หรือส่งจดหมายมาถาม· เรื่องการเพิ่มพัฒนาการเด็กในประเด็นต่างๆ· ซึ่งผมได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจ·· ส่งไปยังนิตยสาร· สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์··ต่างๆตลอดมา· เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน····· ถ้าท่านสนใจบทความของผมสามารถนำไปลงในนิตยสาร· สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์· ของท่านได้ทันที ···ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น·· (แต่ห้ามแก้ไขบทความใดๆทั้งสิ้น· ก่อนขออนุญาติจากผม)

อ.ปั้น· สถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก

Email ;· อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน · · ··โทร· 089-169-0911

 

 

บทความ ·เด็กที่มีสมาธิในการทำงาน แต่ร่างกายไม่นิ่ง

การมีสมาธิแบบร่างกายไม่นิ่ง เด็ก-ผู้ใหญ่กลุ่มนี้เมื่อมีคนสั่งให้ทำงาน ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง จะทำเสร็จตามเป้าหมายตามที่กำหนด แต่ในขณะที่นั่งทำจะยุกยิกไปมาเสมอ เช่น ชอบสั่นขา โยกตัว หมุนปากกา ขณะทำงาน และเมื่อคนอื่นที่มาพบเห็น ก็อาจจะคิดว่าเด็ก-ผู้ใหญ่กลุ่มนี้ มีอาการสมาธิสั้น แต่สำหรับผมไม่คิดแบบนั้น เพราะเด็ก-ผู้ใหญ่กลุ่มนี้ทำงานเสร็จตามเวลา ผมจึงคิดว่า พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะเกิดจากบุคลิกภาพที่ไม่ดี กล่าวคือ เด็กผู้ใหญ่กลุ่มนี้มีสมาธิ ในการทำงาน แต่บุคลิกไม่ดี(ร่างกายไม่นิ่ง) เท่านั้น เอง!!!


บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม

 

 

"  หมอรักษาผู้ป่วย     ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกัน

นั้นคือ   ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book : อ.ปั้น พุทธะ

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain