newcact.com

ศุกร์, ธันวาคม ๐๒, ๒๕๖๕

P- ภาวะอยู่กับตนเอง เล่นกับตนเองของเด็ก (สัญญาณที่ต้องระวัง)

เรียนผู้ดูแลเว็บไซด์··และท่านบรรณาธิการ

จาก··อ.ปั้น

ผม อ.ปั้น···เปิดสถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก····โดยสอนเด็กพิเศษต่างๆ··รวมทั้งเด็กปกติ····ซึ่งตลอดที่ผ่านมามีผู้ปกครองเข้ามาปรึกษา··หรือส่งจดหมายมาถาม··เรื่องการเพิ่มพัฒนาการเด็กในประเด็นต่างๆ··ซึ่งผมได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจ···ส่งไปยังนิตยสาร··สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์··ต่างๆตลอดมา··เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน······ถ้าท่านสนใจบทความของผมสามารถนำไปลงในนิตยสาร··สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์··ของท่านได้ทันที····ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น···(แต่ห้ามแก้ไขบทความใดๆทั้งสิ้น··ก่อนขออนุญาติจากผม)

อ.ปั้น··สถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book : อ.ปั้น พุทธะ

 

 

 

บทความ   ภาวะอยู่กับตนเอง   เล่นกับตนเองของเด็ก   (สัญญาณที่ต้องระวัง)
              เด็กบางคนมีอาการ  ภาวะเล่นกับตนเอง  ซึ่งการเล่นกับตนเอง  อาจดูเป็นปกติทั่วไปในเด็กธรรมดาทุกคน  แต่ระดับที่ถือว่ามากกว่าปกติ  คือ การเล่นกับตนเป็นประจำมากกว่าปกติ  เวลาเรียกเด็กเหมือนเด็กไม่รับรู้เสียงที่เรียก (เด็กได้ยิน  แต่อาการเหมือนเด็กไม่ได้ยิน)  ภาวะการอยู่และเล่นกับตนเองที่มากกว่าปกติ    มีส่วนส่งเสริมต่อการเข้าสังคมและรับรู้สิ่งต่างๆ  เพราะเด็กเหมือนอยู่ในโลกของตนเองจนไม่สามารถรับรู้โลกข้างนอก จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  มีผลทำให้พัฒนาการเด็กช้าลง  ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ  ตามมา  เช่น  เด็กไม่มีสมาธิ ไม่นิ่ง  เด็กพูดไม่ได้  เด็กพูดช้า  เด็กเรียนรู้ไม่ได้-สอนแล้วเด็กไม่สามารถทำตามได้  เป็นต้น

             ผู้ปกครองควรสังเกต  ถ้าลูกมีอาการเล่นกับตนเองบ่อยๆ เวลาเรียกเหมือนไม่ได้ยิน  ก็ควรเริ่มที่จะลดการเล่นกับตนเองของเด็กให้ลดลง  โดยการชวนเด็กไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมกลุ่ม    พยายามพาลูกไปสวนสาธารณะ  หรือไปเล่นกับเด็กอื่นๆเป็นประจำมากขึ้น       ในกรณีผู้ปกครองไม่มีเวลาก็อาจพาลูกไปสมัครเรียนกิจกรรมที่ทำเป็นกลุ่ม  เช่น  เรียนฟุตบอล   เป็นต้น

 

 

 

" ·หมอรักษาผู้ป่วย · · ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกัน

นั้นคือ · ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain