newcact.com

ศุกร์, ธันวาคม ๐๒, ๒๕๖๕

P-แรงผลักดันจิตใจ กับ ความสำเร็จในสิ่งที่หวัง

เรียนผู้ดูแลเว็บไซด์  และท่านบรรณาธิการ

จาก  อ.ปั้น

ผม อ.ปั้น   เปิดสถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก    โดยสอนเด็กพิเศษต่างๆ  รวมทั้งเด็กปกติ    ซึ่งตลอดที่ผ่านมามีผู้ปกครองเข้ามาปรึกษา  หรือส่งจดหมายมาถาม  เรื่องการเพิ่มพัฒนาการเด็กในประเด็นต่างๆ  ซึ่งผมได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจ   ส่งไปยังนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ต่างๆตลอดมา  เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน      ถ้าท่านสนใจบทความของผมสามารถนำไปลงในนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ของท่านได้ทันที    ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น   (แต่ห้ามแก้ไขบทความใดๆทั้งสิ้น  ก่อนขออนุญาติจากผม)

อ.ปั้น  สถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book : อ.ปั้น พุทธะ

 

 

บทความ  เรื่องแรงผลักดันจิตใจ กับ ความสำเร็จในสิ่งที่หวัง

ในระยะหลังจิตวิทยาเชิงบวกได้รับความสนใจอย่างมาก  ในส่วนตัวของผมเชื่อว่าจิตวิทยาเชิงบวกเป็นสิ่งที่ดี  ซึ่งในความคิดผม  จิตวิทยาเชิงบวก   คือ  การสร้างมโนภาพ  ความคิด ทัศนคติ ในสิ่งที่ดี  เพื่อผลักดันตัวเองไปข้างหน้า  บางสิ่งบางอย่างต้องอาศัยกำลังใจ  ความพยายาม  และสิ่งต่างๆ  ซึ่งเหล่านี้ต้องที่รากฐานมาจากความเชื่อมั่นในตนเ้องว่าสิ่งที่คิดเป็นไปได้  อาทิ   นักกีฬาที่ทำลายสถิติโลก  ส่วนใหญ่มักเชื่อว่าตนเองต้องทำได้  พอเขาเชื่อมั่น ก็ทำให้เราพยายามผลักดันตนเองมากกว่าปกติ  ตัวอย่าง สมมุติว่าแม่เราป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล  เราก็แบกแม่ขึ้นหลัง  และต้องวิ่งไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  เราอาจจะวิ่งได้เร็วและนานกว่าปกติ  เพราะเรามีแรงผลักดันจิตใจ การสร้างความเชื่อ  ความคิด ทัศนคติ คือการสร้างแรงผลักดันจิตใจ  แต่ที่สุดแล้วแรงผลักดันจิตใจก็อาจทำให้เราสามารถทำสิ่งที่หวังสำเร็จแบบที่คนทั่วไปคาดไม่ถึง   แต่ก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น  เพราะเราอาศัยแต่แรงผลักดันจิตใจอย่างเดียวไม่ได้  มันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นๆด้วย

            ผมเคยพบนักธุรกิจหนุ่มที่ศึกษา NLP อย่างจริงจังทำให้เขาประสบความสำเร็จมากตอนเป็นพนักงานประจำ  แต่พอมาต้งบริษัทส่วนตัวกลับไม่ประสบความสำเร็จ  ทั้งที่เขาเข้าอบรม NLP มากมาย และพยายามใช้ NLP เหมือนที่เขาเคยใช้สำเร็จ   ซึ่งผมคิดว่าองค์ประกอบความสำเร็จในการทำธุรกิจมีหลายอย่างไม่ใช่กำลังใจเพียวอย่างเดียว  เขาบอกว่าเขาทำงานหนักมากวันละ 12 ชม.แต่ก็ไม่สำเร็จ  การใช้แรงผลักดันจิตใจสามารถทำให้คนทำงานได้มากกว่าปกติติดต่อหลายปี  แต่ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะสำเร็จ  เพราะธุรกิจมันต้องประกอบด้วยสิ่งอื่นๆ อาทิ การตลาด  การเงิน  ความคิดของเรา  การบริหารจัดการ อื่นๆ  

             ดังนั้น  ในความคิดของผม  การใช้แรงผลักดันจิตใจน่าจะใช้ได้ผลดีกับการที่เราต้องแข่งกับตนเอง   อาชีพที่ต้องอาศัยตนเองเป็นหลัก  เป็นหลัก เช่น   นักกีฬา  นักดนตรี   หมอ  วิศวกร  นักบัญชี นักศิลปะ  เป้นต้น

 

 

บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain