newcact.com

อาทิตย์, กุมภาพันธ์ ๑๗, ๒๕๖๒

คอร์สฝึกเด็กพิเศษ แบบระยะกลาง-ยาว

คอร์สฝึกเด็กพิเศษ แบบระยะกลาง-ยาว

มุ่งดูแล-ฟื้นฟู ·เด็กพิเศษ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ·ในทุกด้าน   (ไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น)

เหมาะสำหรับ เด็กพิเศษ-เด็กออทิสติก-เด็กดาว์น  ที่มีอาการระดับ ปานกลาง-มาก

 

 

คอร์สนี้ มี  2แบบ คือ ฝึก 6 เดือน  กับ 1ปี

สามารถเลือกได้จะมาฝึกสัปดาห์ละ 1 ถึง 5 วัน   

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับเด็กพิเศษที่ต้องการการกระตุ้นค่อนข้างมาก·กลุ่มเด็กพิเศษ ·ที่รับดูแล (ไม่รับดูแลบุคคลที่เป็นโรคติดต่อ) ·ได้แก่ ·- เด็กออทิสติก- เด็กดาว์นซินโดม- เด็กปัญญาอ่อน- เด็กพิเศษต่างๆ··

คอร์สดูแล-ฟื้นฟู เด็กพิเศษ ·โดยฟื้นฟูทั้งร่างกาย-ความคิด-จิตใจ-สมอง   สำหรับเด็กพิเศษที่มีอาการปานกลาง-มาก · การดูแลของเรามุ่งเน้นช่วยฟื้นฟูให้เด็กพิเศษกลับมาเป็นปกติมากที่สุด   ทำให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้

ซึ่งเราพัฒนาหลักสูตรตลอดมา  จนถึงตอนนี้เราได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   (ไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น)   ซึ่งเป้าหมายของการเรียนคอร์สนี้มีพัฒนาทักษะ ด้านการเข้าสังคม / การเรียนรู้  โดยเรารับสอนเด็กตั้งแต่ 2 ปี  จนถึงอายุ 25 ปี (ในกรณีอายุมากกว่า 25 ปี เราจะพิจารณาเป็นรายๆไป)

 

 

เป้าหมาย มี 2 ด้าน คือ   ด้านการเข้าสังคม·  และ   ด้านการเรียนรู้

ด้านการเข้าสังคม  ได้แก่

- อารมณ์พฤติกรรม

- การเข้าสังคม

- ภาษาและการสื่อสาร

- การช่วยเหลือตนเอง/การใช้ชีวิตประจำวัน

 

ด้านการเรียนรู้    ได้แก่

- การอ่าน/เขียน

- การเรียนหนังสือ

- การคิด/วิเคราะห์/การเรียนรู้    สิ่งต่างๆ

 

 

แนวการฝึก · เป็นแนวที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประมาณ 10กว่าปี ·เป็นการผสมผสานแนวคิดหลายๆแบบ ·อาทิ พฤติกรรมบำบัด · ดนตรีบำบัด ·ศิลปะบำบัด ·จิตวิทยาเด็กพิเศษ ·อื่นๆ·

 

 

 

ท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนกี่วันต่อสัปดาห์

การเรียนมี 2 แบบ คือ

-  แบบเรียนวันละ 2 ชม  ค่าเรียน 3000 บาท/เดือน (กรณีเรียน 1 วัน/สัปดาห์)  

ถ้าเรียน ·5วัน/สัปดาห์ ·จันทร์ ถึง ศุกร์ ·คิดค่าเรียน 12,000 บาท/เดือน

- กรณีมาเรียนแบบทั้งวัน เรียน 1 วัน/สัปดาห์   ค่าเรียน 4,500 บาท/เดือน     ถ้าเรียน  5วัน/สัปดาห์  จันทร์ ถึง ศุกร์  คิดค่าเรียน 21,000 บาท/เดือน

 

 

สนใจสามารถสอบถามได้ที่ · Email : · อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ติดต่อ ·089-1690911 ,  ·086-3329288 · (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain