HOME

 

เราเปิดสอนคอร์สนี้มานานนับ 10ปี - อ.ปั้น

 

คอร์ส คนพูดติดอ่าง - พูดดีขึ้น

สำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่  ที่มีปัญหาพูดติดอ่าง

ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน  ,  แผนที่คลิ๊กที่นี่

 

                     เด็ก-ผู้ใหญ่จำนวนมาก  มีปัญหาการพูดติดอ่าง    ซึ่งอาการติดอ่าง (Stuttering) เป็นหนึ่งในความผิดปกติของการจังหวะการพูด ที่ทำให้ผู้พูดพูดตะกุกตะกัก ติด ๆ ขัด ๆ และพูดซ้ำคำเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นกับคำต้นของประโยค โดยโรคนี้มักพบได้ตั้งแต่เด็ก ๆ ก่อนวัยเรียนที่อยู่ในวัยกำลังหัดพูด ในอัตราร้อยละ 1 ส่วนในวัยรุ่นพบได้ร้อยละ 0.8 และพบอาการติดอ่างในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1

 

 

เป้าหมายของการเรียนคอร์สนี้  คือ

                    คอร์สคนพูดติดอ่าง-พูดดีขึ้น   มุ่งทำให้ปัญหาการพูดติดอ่างหายไป    โดยวิธีการสอนใช้วิธีตามหลักสูตรการแก้ปัญหาการพูดติดอ่างแบบอเมริกา    ( การบำบัดของเรา  ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น )

 

 

การพูดติดอ่าง  สามารถแยกเป็บแบบหลักๆ ได้  3 แบบ  ดังนี้

1.พูดตะกุดตะกัก

2.พูดข้อความเดิมซ้ำ  เป็นระยะๆ

3.ต้องการพูดแต่พูดไม่ออกเหมือนติดอยู่ในลำคอ

 

 

 

 

คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ

1.สำหรับเด็กประถม 

2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย  

3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่ 

 

 

ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน 

-    กรณีมีปัญหาการพูดติดอ่างน้อย ถึง ปานกลาง    เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 2 ชม.  เรียน 3-4 เดือน (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง)    รับไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม    สนใจโปรดจอง 

-    กรณีมีปัญหาการพูดติดอ่าง อย่างมาก       เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 2  ชม.   เรียน 5เดือน - 6 ปี  (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง)    รับไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม    สนใจโปรดจอง    

 

 เริ่มเรียนขั้นต้น 2 เดือน ก่อน แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมดนานเท่าไหร่

 

        ถ้าเด็กอยู่ไกลมากๆ ต่างจังหวัด  ท่านสามารถเรียนออนไลน์ได้ 

   

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :  อ.ปั้น  พุทธะ

 

เงื่อนไขการรับประกัน - การมาเรียนต่อเนื่อง ทำตามแนวทางการสอน ·แล้วไม่เห็นผลชัดเจน · เรายินดีคืนเงิน ภายใน 1 เดือน
 

 

 

 

คอร์ส พูดไม่ชัด – พูดไม่ปกติ

คอร์ส พูดเก่ง-ตลก  & พูดดีมีเสน่ห์

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

                การพูดติดอ่าง   เป็นความผิดปกติของการพูดที่กระแสคำพูดสะดุดเพราะพูดซ้ำ (repetition) และลาก (prolongation) เสียง พยางค์ คำหรือวลีให้ยาวโดยมิได้ตั้งใจ เช่นเดียวกับการหยุดเงียบ (silent pause) หรือการติดขัด (block) ซึ่งบุคคลที่พูดติดอ่างไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ โดยมิได้ตั้งใจ   คำว่า "การพูดติดอ่าง" เกี่ยวข้องกับการพูดซ้ำโดยมิได้ตั้งใจมากที่สุด แต่ยังรวมถึงการลังเล (hesitation) ผิดปกติหรือหยุดก่อนพูด และการลากเสียงบางอย่าง ซึ่งปกติเป็นสระและกึ่งสระ  ให้ยาวผิดปกติ สำหรับหลายคนที่พูดติดอ่าง การพูดซ้ำเป็นปัญหาหลัก การติดขัดและการลากเสียงยาวโดยมิได้ตั้งใจเป็นกลไกที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อซ่อนการพูดซ้ำ เพราะความกลัวการพูดซ้ำในที่สาธารณะมักเป็นสาเหตุหลักของความไม่สบายใจทางจิตวิทยา คำว่า "การพูดติดอ่าง" หมายความถึงความรุนแรงหลายระดับ มีตั้งแต่อุปสรรคที่สังเกตได้เพียงเล็กน้อยไปจนถึงอาการรุนแรงจนไม่สามารถสื่อสารทางปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบของการพูดติดอ่างต่อการทำหน้าที่และสถานะอารมณ์ของบุคคลอาจรุนแรงได้ ซึ่งอาจรวมถึงความกลัวที่จะต้องออกเสียงสระหรือพยัญชนะบางตัว ความกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าพูดติดอ่างในสถานการณ์ทางสังคม การแยกตัวด้วยตนเอง วิตกกังวล เครียด อับอายหรือรู้สึก "เสียการควบคุม" ระหว่างการพูด การพูดติดอ่างบางครั้งหลายคนเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวล แต่แท้จริงแล้วหามีความสัมพันธ์กันไม่ การพูดติดอ่างมิได้สะท้อนสติปัญญาแต่อย่างใด

การพูดติดอ่างโดยทั่วไปไม่เป็นปัญหากับการผลิตเสียงพูดทางกายภาพ หรือการเรียบเรียงความคิดเป็นคำพูด ความประหม่าและความเครียดเรื้อรังอาจกระตุ้นให้เกิดการพูดติดอ่างในบุคคลที่มีใจโน้มเอียง และการอยู่ด้วยความพิการที่ถูกตีตรา (stigmatized disability) อย่างสูงสามารถทำให้เกิดความวิตกกังวลและการรับรู้หรือเผชิญปัญหาความเครียด (allostatic stress load) สูง คือ อาการประสาทและความเครียดเรื้อรัง ที่ลดปริมาณความเครียดเฉียบพลันที่กระตุ้นให้เกิดการพูดติดอ่างในบุคคลที่พูดติดอ่าง ทำให้ปัญหาในรูประบบผลป้อนกลับทางบวกเลวลง มีการเสนอให้ใช้คำว่า "อาการพูดติดอ่าง" (Stuttered Speech Syndrome) กับสภาวะนี้อย่างไรก็ดี ความเครียด ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ไม่ได้สร้างความโน้มเอียงรับโรคการพูดติดอ่างแต่อย่างใด

ความผิดปกตินี้แปรผัน หมายความว่า ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ เช่น ขณะพูดทางโทรศัพท์ การพูดติดอ่างอาจรุนแรงหรือเป็นน้อยกว่าเดิมก็ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความวิตกกังวลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้น แม้จะยังไม่ทราบสมุฏฐานแน่ชัดหรือสาเหตุของการพูดติดอ่าง แต่คาดว่าทั้งพันธุศาสตร์และประสาทสรีรวิทยาจะมีผล มีเทคนิคการรักษาและการแก้ไขการพูดจำนวนมากซึ่งอาจช่วยเพิ่มความคล่องในบางคนที่พูดติดอ่างถึงขั้นที่หูที่ไม่ผ่านการฝึกไม่สามารถระบุปัญหาได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาความผิดปกติถึงแก่น

 

:   wiki