เรามุ่งบำบัดเด็กพิเศษ   โดยไม่ใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น

เชิญเข้าสู่เว็บ  สถาบัน ปั้นคน

(สถาบันปั้นคน เป็นสถาบันที่มุ่งสอนเด็กพิเศษ  ทุกกลุ่มให้มีพัฒนาการดีขึ้น  โดยไม่มีการใช้ ยาใดๆทั้งสิ้น)

 

HOME  WEBBOARD

 

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก  และที่เดียวในประเทศ  โดย อ.ปั้น (เราเปิดมานานนับ 10ปี)

คอร์สเพิ่มพัฒนาการ (เด็กออทิสติก)  เพื่อการใช้ชิวิตในสังคมที่ดีขึ้น   (โดยไม่ใช่ยา)

สำหรับท่านที่ลูก มีอาการออทิสติก  

ถ้าเรียนไม่ได้ผล  เราพร้อมคืนเงิน  ,  แผนที่คลิ๊กที่นี่

 

 

            เด็กที่เป็นออทิสติกมักจะมีปัญหาด้านพัฒนาการใน 3 ส่วน คือ  อารมณ์พฤติกรรม    การเข้าสังคม    ภาษาและการสื่อสาร     คอร์สนี้จึงมุ่งสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆให้กับเด็กออทิสติก  

            ซึ่งเราพัฒนาหลักสูตรตลอดมา  จนถึงตอนนี้เราได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    (ไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น)     ซึ่งเป้าหมายของคอร์สนี้มีพัฒนาทักษะ ด้านการพูด - อารมณ์พฤติกรรม-มนุษยสัมพันธ์-การเข้าสังคม-ภาษาและการสื่อสาร   ของเด็กออทิสติก โดยเรารับสอนเด็กตั้งแต่ 2 ปี  จนถึงอายุ 25 ปี (ในกรณีอายุมากกว่า 25 ปี เราจะพิจารณาเป็นรายๆไป)

               ในกรณีเด็กที่มีอาการออทิสติกค่อนข้างมาก   เรามีบริการ รับดูแล-ฟื้นฟู  เด็กออทิสติก ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ที่บ้าน  เหมาะสำหรับเด็กออทิสติกที่มีอาการระดับปานกลาง ถึง ระดับมาก

 

 

 

                             ในทางการแพทย์ ภาวะออทิสซึม (Autism) เป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในเด็ก เนื่องจากสมองผิดปกติ เด็กที่เป็นโรคนี้จะอยู่แต่ในโลกของตนเอง และขาดความสนใจที่จะมีสังคมร่วมกับคนอื่น เราเรียกเด็กที่เป็นโรคออทิสซึม ว่า   เด็กออทิสติกสมองที่ผิดปกติทำให้เด็กแสดงความบกพร่องออกมา 3 ด้าน ใหญ่ๆได้แก่

1. ความบกพร่องในการมีปฏิสัมพันธ์ เช่น ไม่แสดงสีหน้าท่าทางในการตอบรับและสื่อสารกับผู้อื่น ไม่สบตา เรียกไม่หัน  

2. ความบกพร่องในการสื่อสาร เช่น พูดช้าหรือไม่พูด  และไม่มีความพยายามในการสื่อสาร พูดตามหรือพูดสลับคำ  

3. การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น หมกหมุ่นอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสมหรือ  ทำซ้ำๆมากเกินไป ยึดติดกับขั้นตอนในการทำกิจวัตรประจำวัน

 

 

กระบวนการสอนำเนินการโดยใช้

- กิจกรรมบำบัด และ พฤติกรรมบำบัด  เชิงพฤติกรรม

- กิจกรรมบำบัด  เชิงวิชาการ

-การกระตุ้นพัฒนาการสมองและความคิด

-ศิลปะบำบัด

-กิจกรรมกระตุ้นกล้ามเนื้อ

-อื่นๆ

 

 

 

คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ

1.สำหรับเด็กเล็ก-เด็กประถม 

2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย  

3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่ 

 

ค่าเรียน 6000 บาท (กรณีเรียน 2 เดือน)

-    กรณีเรียนเป็นคอร์ส  เริ่มเรียนขั้นต้น  2 เดือน    เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 2 ชม.   (การเรียน เรียน 3 -6  เดือน แล้วแต่อาการของเด็ก  แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน   แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์)      เรียนเป็นกลุ่ม รับไม่เกิน 5 คน/คอร์ส     ปกติอาการไม่รุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง  เรียนประมาณ 2-3 เดือน    แต่ถ้าอาการค่อนข้างมากอาจเรียน 4-6 เดือน 

-    กรณีเรียนเดี่ยว  ค่าเรียนคิด  6000 บาท/เดือน

 

ติดต่อ  089-1690911  ,  086-3329288

 

            เรามีบริการ รับดูแล-ฟื้นฟู  เด็กออทิสติก ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ที่บ้าน   เหมาะสำหรับเด็กออทิสติกที่มีอาการระดับปานกลาง ถึง ระดับมาก