Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : โรงเรียนเฉพาะความพิการ ทั่วประเทศ

โรงเรียนเฉพาะความพิการ
ลำดับ ชื่อโรงเรียน
1 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
2 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
3 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
7 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์
9 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
10 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร
11 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
12 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
13 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
14 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต
15 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
16 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
17 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา
18 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
19 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
20 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
21 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
22 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
23 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
24 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
25 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
26 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี
28 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
29 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
30 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
31 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
32 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
33 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดตาก
34 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
35 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
36 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
37 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
38 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
39 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
40 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
41 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
42 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
43 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
44 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
45 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
46 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
47 โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี จังหวัดชลบุรี
48 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2018-08-17 15:56:22


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.