newcact.com

อาทิตย์, กรกฏาคม ๒๑, ๒๕๖๗

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

เรา บำบัด สมาธิสั้น โดยไม่ใช้ยา


พัฒนาการ ช้ากว่าปกติ


เบิกบาน" เปลี่ยนเป็น "เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม จิตใจ"

เราเปิดให้เข้าชมสถาบัน ·เพื่อดูงาน หรือ เพื่อการศึกษา

www.punkhon.com

teenager

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

เรารับสอนเด็กพิเศษ(เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่) เพื่อเพิ่มพัฒนาการในด้านต่างๆ · 

( เราใช้การปรับพฤติกรรม -  เทคนิคจิตวิทยา -วิธีการสอน  แบบเฉพาะของ สถาบัน  จึงไม่มีการใช้ยา ในการบำบัด )

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

students3สถาบันพัฒนาการสมอง

Develop   Brain 

เรามุ่งมั่นพัฒนาวิชาการด้านต่างๆ ·เพื่อนำมาช่วยในการฟื้นฟูพัฒนาสมองแก่

อ่านเพิ่มเติม...

students5สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

เมื่อคุณป่วยด้านร่างกาย  คุณหาหมอรักษาโรคทางกายและเมื่อคุณป่วยทางใจ  คุณควรหาหมอทางใจเมื่อคุณอยากเก่งวิชาการ   คุณเรียนหนังสือและเมื่อคุณอยากมีพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ-ที่ดี(สุขใจ)    

อ่านเพิ่มเติม...

students6กลุ่มคอร์ส คนฉลาด คนอัจฉริยะ

กลุ่มคอร์สคนฉลาด-คนอัจฉริยะ(เด็กนักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่ )  
ในด้านการเรียน/ด้านอารมณ์-จิตใจ

อ่านเพิ่มเติม...

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QRCode

Login Register

เด็ก สมาธิสั้น

j2

เด็กนักเรียนจำนวนมาก มีผลการเรียนที่ไม่ดี ·ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือความจำไม่ดี ·(ส่วนผู้ใหญ่การที่ความจำสั้น ·ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานตกลง) · คอร์สเพิ่มความจำเพิ่มสมาธิเพื่อผลการเรียนที่ดี

Read More

พัฒนาการ ช้ากว่าปกติ

g1

เด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ในด้านความคิด-ความอ่าน ต่างๆเรารับสอนเด็กที่มีปัญหาเรื่องระบบสมอง   ด้านต่างๆ  อาทิ  ความจำ-ความรู้- ความใส่ใจ, ภาษา(อ่าน/เขียน/พูด) ,  ทักษะด้านความรู้สึก, ความใส่ใจ, ทักษะการตีความ  การรู้กาลเทศะและบุคคล, การแก้ปัญหา

 

Read More

เบิกบาน" เปลี่ยนเป็น "เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม จิตใจ"

m3

คอร์สสอน เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ที่มีปัญหา ด้านอารมณ์/พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ-อย่างมาก(หรือเป็น  เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม และอารมณ์)

เพื่อแก้ปัญหาต่างๆของเด็กเหล่านี้   ทำให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ  ที่ดีขึ้น

Read More