Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : โรงเรียนเน้นกิจกรรม ให้อิสระเด็ก กับ ภาวะเด็กไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิ

อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com


👉โรงเรียนที่เน้นกิจกรรม ให้อิสระเด็ก ไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆบังคับ เด็กจะได้รับอิสระที่จะคิดและทำอะไรก็ได้ในเวลาต่างๆ จึงส่งผลทำให้เด็กๆชอบเรียนและทำให้เด็กสนุกสนานเพลินไปตามกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน

👉แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนแนวนี้ ก็ส่งผลทำให้มีทั้งด้านดีและด้านเสีย เช่นกัน
👍ด้านดี คือเด็กมาเรียนแล้วรู้สึกชอบเรียนไม่กดดัน ไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์และกฎระเบียบบังคับในชั้นเรียน เพราะกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน ทำให้เด็กได้รับอิสระในการคิดและการทำ
👍ด้านเสีย คือกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนทำให้เด็กเคลื่อนไหวไปมาไม่อยู่นิ่งส่งผลเสียต่อสมาธิ เพราะกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนทำให้เด็กลุกเดินไปมา ไม่ต้องอยู่ในข้อบังคับกฎระเบียบ

ดังนั้นโรงเรียนที่เน้นกิจกรรม ให้อิสระเด็ก ไม่ค่อยมีกฎระเบียบ ทำให้การแก้ไขภาวะไม่นิ่ง สมาธิไม่ดี ลดลงไปได้ยาก ในเด็กที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม


" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

ชื่อ :    admin
วันที่ : 2019-06-22 15:29:40


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.