newcact.com

อังคาร, กรกฏาคม ๑๖, ๒๕๖๗

เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ

เราเปิดสอนคอร์สนี้มานานนับ 10ปี  - อ.ปั้น

 

คอร์สสอน เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ที่มีปัญหา ด้านอารมณ์/พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ-อย่างมาก

(หรือเป็น  เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม และอารมณ์)

เพื่อแก้ปัญหาต่างๆของเด็กเหล่านี้   ทำให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ  ที่ดีขึ้น

(ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน)

 

d1คอร์สสอน เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ที่มีปัญหา ด้านอารมณ์/พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ-อย่างมาก

(หรือเป็น  เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม และอารมณ์)

เพื่อแก้ปัญหาต่างๆของเด็กเหล่านี้   ทำให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ  ที่ดีขึ้น 
(ถ้าเรียนไม่ได้ผล  เราพร้อมคืนเงิน  ,  ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น)
เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา  จำนวนมาก เป็นมี ปัญหา ด้าน อารมณ์/พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ/ความคิด/ทัศนคติ--อย่างมาก   ทำให้มีผลการเรียนไม่ดี  และมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตของเด็ก   ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรรีบแก้ไข เพราะยิ่งนานไปปัญหาจะมากขึ้นและแก้ไขได้ยากd2

 

 


คอร์สสอน เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา  ที่มีปัญหา ด้านอารมณ์พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ/ความคิด/ทัศนคติ--อย่างมาก  จึงมุ่งแก้ไขที่ความรู้สึก  ความคิด   ทัศนคติ   จิตใจของเด็ก  เพื่อแก้ปัญหาต่างๆของเด็กเหล่านี้    ทำให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ  ที่ดีขึ้น 

 

 

วิธีการสอน

เราใช้วิธีการสอน-เทคนิคจิตวิทยา-การปรับพฤติกรรม  แบบเฉพาะของ สถาบัน

 

เป้าหมาย   

เพื่อทำให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ· ที่ดีขึ้น

 

 


กลุ่มอาการ เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ที่เรารับดูแลสอน   เช่น
- โมโห รุนแรง - มีความผิดปกติทางอารมณ์
- โรคซึมเศร้า เสียใจ  ผิดหวัง  อย่างรุนแรง
- เด็กวัยรุ่นที่เริ่มติดเที่ยวกลางคืน-ติดเหล้า
- เด็กที่ปัญหาด้านสภาพจิตใจ  อย่างมาก
- เด็กกำพร้า  ที่ขาดความอบอุ่น
- เด็กที่ชอบทำร้ายตัวเอง
- เด็กที่ไม่สนใจการเรียน   ไม่สนใจอนาคตตนเองอย่างมาก
- เด็กที่มีอาการเบี่ยงเบนทางเพศ
- เด็กที่มีปัญหาปมด้อย  อย่างมาก 

- เด็กติดเกม

- เด็กที่เกเร  มาก

 

 

คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ

1.สำหรับเด็กอนุบาล-ประถม 

 2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย  

 3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่ 

เรียนครั้งละ 2 ชม.

 

 

ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน  

ในกรณ๊มีปัญหาระดับน้อย ใช้เวลา 3 - 4 เดือน

ในกรณ๊มีปัญหาระดับปานกลาง  ใช้เวลา 4 - 5 เดือน

ในกรณ๊มีปัญหาระดับมาก  ใช้เวลา 5 - 6 เดือน

 


ถ้าอยู่ไกลมากๆ ต่างจังหวัด  ท่านสามารถเรียนออนไลน์ได้  

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @puncenter (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :  อ.ปั้น พุทธะ

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน -  การมาเรียนต่อเนื่อง ทำตามแนวทางการสอน ·แล้วไม่เห็นผลชัดเจน · เรายินดีคืนเงิน ภายใน 1 เดือน

 


เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain