newcact.com

อังคาร, กรกฏาคม ๑๖, ๒๕๖๗

เด็กออทิสติก

เราเปิดสอนคอร์สนี้มานานนับ 10ปี  - อ.ปั้น

 

คอร์สเพิ่มพัฒนาการ (เด็กออทิสติก)   สำหรับท่านที่ลูก มีอาการออทิสติก

เพื่อการเรียน และ การใช้ชิวิตในสังคมที่ดีขึ้น

(เราใช้วิธีการสอน-เทคนิคจิตวิทยา-การปรับพฤติกรรม  แบบเฉพาะของ สถาบัน)

 ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน)

 

 

เด็กที่เป็นออทิสติกมักจะมีปัญหาด้านพัฒนาการ  โดยแยกเป็น 2 ส่วน  

คือ ··ด้านการเข้าสังคม·  และ   ด้านการเรียนรู้··

g1 

ด้านการเข้าสังคม  ได้แก่

- อารมณ์พฤติกรรม    

- การเข้าสังคม    

- ภาษาและการสื่อสาร    

 

ด้านการเรียนรู้    ได้แก่

- การอ่าน/เขียน

- การเรียนหนังสือ

- การคิด/วิเคราะห์/การเรียนรู้    สิ่งต่างๆ

 

 

     คอร์สนี้จึงมุ่งสอนเพื่อสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆให้กับเด็กออทิสติก  
ซึ่งเราพัฒนาหลักสูตรตลอดมา  จนถึงตอนนี้เราได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   (ไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น)   ซึ่งเป้าหมายของการเรียนคอร์สนี้มีพัฒนาทักษะ ด้านการเข้าสังคม / การเรียนรู้  ของเด็กออทิสติก โดยเรารับสอนเด็กตั้งแต่ 2 ปี  จนถึงอายุ 25 ปี (ในกรณีอายุมากกว่า 25 ปี เราจะพิจารณาเป็นรายๆไป)

ในกรณีเด็กที่มีอาการออทิสติกค่อนข้างมาก   เรามีบริการ รับดูแล-ฟื้นฟู  เด็กออทิสติก ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ที่บ้าน  เหมาะสำหรับเด็กออทิสติกที่มีอาการระดับปานกลาง ถึง ระดับมากภาวะออทิสซึม (Autism) เป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในเด็ก  มักมีความบกพร่องใน 3 ด้าน ได้แก่

g31. การเข้าสังคม หรือ ปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่น เช่น  ไม่สบตา  ไม่มอง  เรียกไม่หัน  ไม่มีสีหน้าท่าทางตอบโต้กับผู้อื่น

2. การพูดสื่อสาร เช่น  พูดช้าหรือไม่พูด  บางคนอาจชอบพูดตาม  พูดทวน  การพูดมักเรียงประโยคสลับไปมา
3. การควบคุมอารมณและมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น ชอบทำอะไรซ้ำ  ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้

กระบวนการสอนำเนินการโดยใช้

- กิจกรรมบำบัด และ พฤติกรรมบำบัด  เชิงพฤติกรรม
- กิจกรรมบำบัด  เชิงวิชาการ
-การกระตุ้นพัฒนาการสมองและความคิด
-ศิลปะบำบัด
-กิจกรรมกระตุ้นกล้ามเนื้อ
-อื่นๆคอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ
1.สำหรับเด็กเล็ก-เด็กประถม 
2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย  
3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่ 

 

- กรณีท่านสะดวกเรียนวันธรรมดา · สามารถแจ้งขอเรียนวันธรรมดา ·ตามวันเวลาที่ท่านสะดวกได้

- ท่านที่สนใจให้ไปสอนที่บ้าน สามารถแจ้งได้ค่ะ

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @puncenter (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :  อ.ปั้น พุทธะ

 

 

การฝึกมี 2 แบบ ให้เลือก  คือ  -แบบฝึกครั้งละ 2 ชม.   -แบบฝึกครั้งละ 5 ชม.(ทั้งวัน)

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะฝึก

ด้านการเข้าสังคม  ( ได้แก่  อารมณ์พฤติกรรม  การเข้าสังคม  ภาษาและการสื่อสาร ) ·

 หรือ  ด้านการเรียนรู้  ( ได้แก่  การอ่าน/เขียน  การเรียนหนังสือ  การคิด/วิเคราะห์/การเรียนรู้ ) ·

 

 

ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน··การเรียน  ครั้งละ 2 ชม.

-   กรณีเรียนเป็นคอร์ส  เริ่มเรียนขั้นต้น  2 เดือน   เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 2 ชม.   (การเรียน เรียน 3 -6  เดือน แล้วแต่อาการของเด็ก  แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน   แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์)    เรียนเป็นกลุ่ม รับไม่เกิน 5 คน/คอร์ส    ปกติอาการไม่รุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง  เรียนประมาณ 3-4 เดือน   แต่ถ้าอาการค่อนข้างมากอาจเรียน 4-6 เดือน 

 

 

ถ้าเป็น เด็กที่อยู่ต่างจังหวัด··เรามีโครงการฝึกระยะสั้น 1-2 เดือน ·เพื่อให้พัฒนการดีขึ้น เรียน 4-5 วัน/สัปดาห์ ·เรียนวันธรรมดา ·/ เรามีเจ้าหน้าที่ช่วยหาที่พักตามรูปแบบที่ผู้ปกครองต้องการด้วย

 

เงื่อนไขการรับประกัน - ·การมาเรียนต่อเนื่อง ทำตามแนวทางการสอน ·แล้วไม่เห็นผลชัดเจน · เรายินดีคืนเงิน ภายใน 1 เดือน

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain