newcact.com

อาทิตย์, กุมภาพันธ์ ๑๘, ๒๕๖๑

teenager

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

เรารับสอนเด็กพิเศษ(เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ) เพื่อเพิ่มพัฒนาการในด้านต่างๆ · 

( เราใช้การปรับพฤติกรรม -  เทคนิคจิตวิทยา -วิธีการสอน  แบบเฉพาะของ สถาบัน )

 โดยแยกเป็นการพัฒนาเป็น 2 ด้าน คือ

 

- ด้านการเรียน
-ด้านอารมณ์/พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ/ 
ซึ่งเป้าหมายของการสอน  คือ ทำให้เด็กมีพัฒนาการใกล้เคียงเด็กปกติ  (หรือในบางรายสามารถพัฒนาความสามารถในบางด้านให้ดีกว่าเด็กปกติ)    โดยเรารับสอนเฉพาะ เด็กที่มีความบกพร่อง  แต่สามารถเรียนรู้ได้ (คือ  เด็กเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นกำลังสื่อสารกับตนเอง)

คอร์สที่เปิดสอน  มีดังนี้

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain