newcact.com

จันทร์, สิงหาคม ๒๐, ๒๕๖๑

รับดูแล-เด็กพิเศษ

เรารับดูแล-เด็กพิเศษ (ทั้งวัน)
มุ่งดูแล และ ฝึกให้เด็กดูแลตัวเอง  (โดยวิธีการสอน ตามแนวเฉพาะของสถาบัน)
Care Special Child  ( C-S-C )


คอร์สดูแล-ฟื้นฟู เด็กพิเศษ   ฝึกให้เด็กดูแลตัวเอง ดังนี้  กินข้าว  อาบน้ำ  แปรงฟัน  เข้าห้องน้ำ   เปลี่ยนเสื้อผ้าเอง  

กิจกรรมเสริม· เช่น··ศิลปะ· ·ออกกำลังกาย· ·เชาว์ปัญญา· การซื้อของ-ใช้เงิน· เป็นต้น

เรารับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี จนถึงผู้ใหญ่

 

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับเด็กพิเศษที่ต้องการการ ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง  ฝึกเด็กให้รู้จักเข้าสังคม และ พ่อแม่ที่ต้องการคนช่วยดูแลลูก ได้แก่  - เด็กออทิสติก- เด็กดาว์นซินโดม- เด็กพิเศษต่างๆ   

เด็กที่เหมาะเรียนคอรส์นี้ คือ  เด็กที่เข้าใจภาษา   ดูแลตัวเองได้บ้าง

กลุ่มเด็กที่เราไม่รับ  เช่น  เด็กที่มีอาการรุนแรง  เด็กที่มีอาการกรีดร้อง  เด็กมีอาการวิ่งตลอดเวลา  เด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรง

 

 

แนวการฝึก   เป็นแนวที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประมาณ 10กว่าปี  เป็นการผสมผสานแนวคิดหลายๆแบบ  อาทิ พฤติกรรมบำบัด   ดนตรีบำบัด  ศิลปะบำบัด  จิตวิทยาเด็กพิเศษ  อื่นๆ 

 

 รูปแบบการดูแล  มีดังนี้

1. เด็กมาอยู่ที่ศูนย์ของเรา (เป็นแบบไป-กลับ เวลา 10.00 - 15.00 น )

2. ท่านสามารถมาเฉพาะบางวัน หรือมาทุกวันก็ได้

3 มีการพาเด็กออกนอกสถานที่  ถ้าผู้ปกครองต้องการ   พาไปเล่นสวนเด็กเล่น   พาไปว่ายน้ำ    พาไปสวนสัตว์  อื่นๆ   

 

 

ค่าใช้จ่าย (รับดูแลเฉพาะวันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์ เท่านั้น)

เรียน 3 วัน/สัปดาห์  ค่าเรียน 12,000 บาท/เดือน

เรียน 4 วัน/สัปดาห์  ค่าเรียน 16,000 บาท/เดือน

เรียน 5 วัน/สัปดาห์  ค่าเรียน 20,000 บาท/เดือน

* ค่าใช้จ่ายนี้รวมอาหารเที่ยง อาหารว่าง แล้ว

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

หรือส่ง SMS มาที่เบอร์  089-1690911

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain